Czy Coca-Cola jest akcją dywidendową? (2024)

Czy Coca-Cola jest akcją dywidendową?

Tak, KO w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłaciło dywidendę. Ile wynosi dywidenda Coca-Coli? KO wypłaci dywidendę w wysokości 0,46 dolara na akcję. Roczna stopa dywidendy KO wynosi 3,06%.

Jaka jest dywidenda ze 100-dolarowych akcji Coca-Coli?

Dane dotyczące dywidend

Stopa dywidendy spółki Coca-Cola Company (KO) wynosi 3,07%, co oznacza, że ​​za każde 100 dolarów zainwestowane w akcje spółki inwestorzy otrzymająDywidenda w wysokości 3,07 USD rocznie. Wskaźnik wypłaty spółki Coca-Cola Company wynosi 72,26%, co oznacza, że ​​72,26% zysków spółki jest wypłacane w formie dywidendy.

Jak często Coca-Cola wypłaca dywidendy?

Spółka normalnie wypłaca dywidendęcztery razy w roku, zwykle 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października i 15 grudnia.

Która spółka wypłaca najwyższą dywidendę?

20 akcji o wysokiej dywidendzie
FirmaStopa dywidendy
Wielka 5 spółka produkująca artykuły sportowe (BGFV)17,21%
Arbor Realty Trust Inc. (ABR)14,07%
Dynex Capital, Inc. (DX)13,20%
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc (REFI)13,19%
17 kolejnych rzędów
3 dni temu

Co by było, gdybym 10 lat temu zainwestował 1000 dolarów w Coca-Colę?

Jeśli zainwestowałeś w firmę 10 lat temu,ta decyzja mogła się opłacić. Według obliczeń CNBC inwestycja w Coca-Colę w wysokości 1000 dolarów w 2009 roku byłaby warta ponad 2800 dolarów na dzień 15 lutego 2019 roku.

Dlaczego Coca-Cola jest dobrą akcją dywidendową?

Kluczowe punkty. Dywidendy Coca-Coli (i wzrostu dywidendy) praktycznie nie da się zatrzymać.Szeroka gama produktów generuje stałe i niezawodne przychody. Wysoka wycena akcji prawdopodobnie nie przeszkodzi jej w notowaniu zysków.

Ile Coca-Cola płaci Warrenowi Buffettowi dywidendy?

Coca-Cola przez dziesięciolecia płaciła akcjonariuszom nieco więcej co roku, a dokładniej przez 61 kolejnych lat podwyżek. Poniżej możesz zobaczyć, jak z biegiem czasu może to nastąpić lawina śnieżna. Warrena Buffetta736 milionów dolaróww rocznych dywidendach od Coca-Coli jest dziś prawie jak odzyskanie początkowej inwestycji każdego roku.

Czy warto kupować akcje Coca-Coli?

Konsensus analityków Coca-Coli to „Umiarkowany zakup”.

Czy powinienem kupić KO czy colę?

Dlatego,inwestorzy poszukujący stabilnej opcji inwestycyjnej przynoszącej dywidendę często wybierają akcje KO, natomiast inwestorzy poszukujący wyższego ryzyka i potencjalnych zysków mogą rozważyć inwestycję w akcje Coca-Coli.

Czy Coca-Cola to najlepsza akcja dywidendowa?

Jeśli chodzi o dywidendy,nie ma wiele bardziej niezawodnych wypłat niż Coca-Cola (NYSE: KO). Napojowy gigant od 61 lat z rzędu zwiększa dywidendę, dzięki czemu z łatwością przekracza wymogi członkostwa w ekskluzywnym klubie Dividend Kings.

Jakie 5 akcji z największą dywidendą warto kupić?

10 najlepszych akcji dywidendowych do kupienia już teraz
Giełda (symbol)Stopa dywidendy
Korporacja McDonald's (MCD)2,3%
Automatyczne przetwarzanie danych, Inc. (ADP)2,2%
Włączona technologia mikrochipów (MCHP)2,0%
Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)1,5%
Jeszcze 6 rzędów

Czy Apple jest spółką dywidendową?

AAPL wypłaci dywidendę w wysokości 0,24 dolara na akcję. Roczna stopa dywidendy AAPL wynosi 0,51%. Kiedy przypada data wypłaty dywidendy Apple? Najbliższy dzień wypłaty dywidendy przez Apple przypada na 9 lutego 2024 r.

Czy płacisz podatek od dywidend?

Mając na uwadze, żedywidendy zwykłe podlegają opodatkowaniu jak zwykły dochód, dywidendy kwalifikowane spełniające określone wymogi podlegają opodatkowaniu według niższych stawek zysków kapitałowych. Płatnik dywidendy ma obowiązek poprawnie zidentyfikować każdy rodzaj i kwotę dywidendy podczas zgłaszania jej na formularzu 1099-DIV do celów podatkowych.

Jakie są wady inwestowania w Coca-Colę?

Wada: jest drogi

Chociaż akcje KO mają wielkość i rozpoznawalność marki, które budzą szacunek, najnowsze wyniki firmy i oczekiwania na przyszłość nie uzasadniają jej obecnej ceny. Wskaźnik ceny do zysku KO to zawrotny poziom 42,4. To prawie dwukrotnie więcej niż wskaźnik P/E PepsiCo wynoszący 23,5.

Czy Coca-Cola to dobry zakup długoterminowy?

Ocena fosy ekonomicznej

Wierzymy, że Coca-Cola zbudowała wokół swojej globalnej działalności w zakresie napojów szeroką fosę gospodarczą, opartą na silnych aktywach niematerialnych i prawnych oraz znacznej przewadze kosztowej, która umożliwi firmie dostarczanie zysków z inwestycji przekraczających koszt kapitału w ciągu najbliższych 20 lat.

Ile 10 000 dolarów zainwestowano w Teslę 10 lat temu?

Jeśli 10 lat temu zainwestowałeś 10 000 dolarów u założyciela Elona Muska, Twoja stawka będzie warta2,1 miliona dolarówTeraz. Daje to ponad 70% średniego rocznego zwrotu. Te same 10 000 dolarów włożone w tym czasie do S&P 500 wzrosło zaledwie o 274% do 37 376 dolarów. To zaledwie 14% sumowane rocznie.

Czy Coca-Cola to bezpieczny towar?

Coca-Cola zapewnia bezpieczeństwo, wartość i pasywny dochód orazjest tak niezawodny, jak tylko mogą być akcje dywidendowe. To wartościowe cechy. Działa również jako zabezpieczenie w trudnych czasach, co ilustrują jego najlepsze na rynku wyniki w zeszłym roku.

Jaka jest specjalna dywidenda dla Coca-Coli?

Akcjonariusze zarejestrowani w dniu 26 stycznia 2024 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,5 USD na akcję orazSpecjalna dywidenda w wysokości 16 USD na akcję w dniu 9 lutego 2024 r. Datą prawa do dywidendy jest 25 stycznia 2024 r.

Jakie są 5 akcji Warrena Buffetta, które cieszą się największą dywidendą?

Najlepsze akcje dywidendowe do kupienia według Warrena Buffetta
  • Firma Kraft Heinz (NASDAQ:KHC)
  • Kroger Co. (NYSE:KR)
  • HP Inc. (NYSE: HPQ)
  • Aon plc (NYSE:AON)
  • Korporacja finansowa Capital One (NYSE:COF)
  • Coca-Cola Co (NYSE:KO)
  • Korporacja Moody's (NYSE:MCO)
  • Chevron Corp (NYSE:CVX)
20 grudnia 2023 r

Jaka jest pensja dyrektora generalnego Coca-Coli?

Przegląd głównych producentów żywności i napojów przeprowadzony przez Food Dive wykazał, że dyrektor generalny Coca-Coli, James Quincey, ujawnił, że w 2022 r. wynagrodzenie w danym momencie wyniesie 22,8 mln dolarów oraz kwotę faktycznie wypłaconego wynagrodzenia zgodnie z nowym obliczeniem54,5 miliona dolarów.

Ile Bill Gates zarabia na dywidendach?

Billa Gatesa, 7tsam najbogatszy człowiek mający ponad 100 miliardów otrzymuje okpół miliona dolarów roczniew dywidendach ze swoich inwestycji.

Kto jest właścicielem większości udziałów w Coca-Coli?

Do największych akcjonariuszy należą Berkshire Hathaway Inc, Vanguard Group Inc, BlackRock Inc., State Street Corp, VTSMX – Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares, VFINX – Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, Jpmorgan Chase & Co, Geode Capital Management, Llc, Morgan Stanley i Fmr Llc.

Czy pracownicy Coca-Coli dostają akcje?

Nasza Spółka przyznaje opcje na akcje i nagrody w postaci akcji ograniczonych niektórym pracownikom Spółki.

Czy cola jest przeceniona czy niedowartościowana?

Wartość wewnętrzna jednej akcji KO w scenariuszu podstawowym wynosi 49,68 USD. W porównaniu z obecną ceną rynkową wynoszącą 59,83 USD, Coca-Cola CoPrzewartościowany o 17%.

Co sprzedaje się lepiej colę czy Dr Pepper?

Dziś KDP nadal pozostaje w tyle za Coca-Colą i PepsiCo, ale dystans ten się zmniejsza. Według danych Beverage Digest pod względem wolumenu Coca-Cola kontrolowała około 40% amerykańskiego rynku detalicznego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r., następnie PepsiCo z około 29% i Keurig Dr Pepper z około 25%.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 07/04/2024

Views: 6028

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.